Flipping the Classroom kan worden ingezet:
film.jpg
 • Voor zwakke of excellente leerlingen
 • In geval van afwezigheid (van docent en leerling)
 • Voor herhaling van lesstof
 • Bij zelfstudie (bv basisvaardigheden rekenen bijhouden voor de BB)

Didactische toepassingen:
 • Voorbereiden:
  de leerlingen bekijken instructie als voorbereiding op een opdracht of discussie in de les
 • Speurtocht:
  Leerlingen verzamelen filmpjes met uitleg/verdieping over een bepaald onderwerp. In de les analyse van de kwaliteit (wat maakt dit filmpje goed en wat kan beter?).
 • Uitwisselen van aantekeningen:
  Leerlingen maken aantekeningen tijdens het bekijken van filmpjes. Deze aantekeningen worden tijdens de les uitgewisseld: "Wat heb jij opgepikt?"
 • In het brein:
  Volg het gedachtenproces van de leerlingen door hen te laten opnemen wat zij denken tijdens het uitvoeren van een opdracht.
 • Feedback:
  Neem tijdens het nakijken een filmpje op met feedback op de opdracht/toets.
 • Flip de docentrol:
  Laat de leerling instructiefilmpjes maken met uitleg over een onderwerp. Deze uitleg zou gebruikt kunnen worden als samenvatting van de lesstof.


Flipping the Classroom en de Taxonomie van Bloom:

Bloom.png

De taxonomie van Bloom is een model waarin het proces van leren wordt ontleed in een 6tal dimensies. Hiernaast is deze taxonomie weergegeven in een plaatje.
Binnen de taxonomie van Bloom worden verschillende leeractiviteiten benoemd, waarbij de taxonomie is gerangschikt van activiteiten met een lage cognitieve belansting (Low Order Thinking Skills) tot activiteiten met een hoge cognitieve belasting (High Order Thinking Skills).

Bij een traditionele manier van lesgeven (veel klassikale uitleg) zijn de leeractiviteten vooral gericht op de onderste niveaus binnen de taxonomie. Het huiswerk bestaat vaak uit verwerkingsopdrachten, waarmee de leerling met de High Order Thinking Skills aan de slag moet.

Met de inzet van Flipping the Classroom worden de instructiemomenten (Low Order Thinking Skills) verlegd naar het huiswerk, en dus naar momenten waarop de docent niet direct beschikbaar is. Tijdens de contacturen komt er zo ruimte vrij om de leerlingen aan de slag te zetten met de verwerkingsopdrachten (High Order Thinking Skills), waarbij de docent beschikbaar is voor begeleiding en ondersteuning.